چاپ و ارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی بصورت متمرکز در مرکز ، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می گردد: در صورتی که مامورپست ۳ بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به دلیل عدم حضور و یا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد […]