مدارک براي متقاضيان تعويض و المثني گواهينامه

تعرفه: این خدمت در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي با احتساب هزینه پستی و پیامک مبلغ ۵۰۸،۲۴۹ ريال (پانصد و هشت هزار و دویست و چهل و نه ریال) مي باشد که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود. ۱- اصل و كپي شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ممهور به مهر ثبت احوال) (در شناسنامه‌های جدید: […]