بیشتر بخوانید

کی کارتکس گواهینامه باطل میشود؟

✅وقتی شما برای دریافت گواهینامه رانندگی اقدام می نمایید، بعد از ثبت نام و تکمیل مدارک از سوی آموزشگاه مربوطه برای شما، کاردکس گواهینامه رانندگی (که گاهی به طوراشتباه کارتکس گواهینامه نیز گفته میشود ) برای شما صادر خواهد شد. توجه داشته باشید هنرجو باید تمامی مدارک صدور کاردکس خود را به انضمام کارنامه آموزشی […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

چاپ و ارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی بصورت متمرکز در مرکز ، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می گردد: در صورتی که مامورپست ۳ بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به دلیل عدم حضور و یا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد […]