بیشتر بخوانید

نحوه انتقالی از آموزشگاه رانندگی

هنرجویانی که برای آموزش رانندگی اقدام کرده اند و ثبت نام و کاردکس را در آموزشگاه رانندگی دریافت نموده اند و بنا به هر دلیلی نتوانستند مراحل دوره های آموزشی را سپری نمایند، در صورتی که قصد دارند مراحل دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه رانندگی را در آموزشگاه جدیدی سپری نمایند: ابتدا از آموزشاه […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

چاپ و ارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی بصورت متمرکز در مرکز ، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می گردد: در صورتی که مامورپست ۳ بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به دلیل عدم حضور و یا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد […]