نحوه انتقالی از آموزشگاه رانندگی

هنرجویانی که برای آموزش رانندگی اقدام کرده اند و ثبت نام و کاردکس را در آموزشگاه رانندگی دریافت نموده اند و بنا به هر دلیلی نتوانستند مراحل دوره های آموزشی را سپری نمایند، در صورتی که قصد دارند مراحل دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه رانندگی را در آموزشگاه جدیدی سپری نمایند:

  • ابتدا از آموزشاه قبلی خود نامه تسویه حساب بگیرید و باید اطلاعات قبلی شما از سیستم حذف بشه تا بتوانید مجدد در آموزشگاه جدیدی که قصد دارید جهت اخذ گواهینامه رانندگی اقدام نمایید، ثبت نام نمایید.
  • متاسفانه بسیاری از هنرجویان از این موضوع اطلاعی ندارند و در هنگام انتقال به آموزشگاه رانندگی جدید دچار مشکل ثبت نام می شوند، لذا لازم است حتما ابتدا اطلاعات قبلی شما حذف شود تا بتوانید مجددا ثبت نام نمایید.
  • توجه داشته باشید اعتبار کاردکس یک ساله می باشد پس بنابراین در هنگام ثبت نام مجدد حتما دقت نمایید که مدت اعتبار کاردکس شما تمام نشده باشد، در غیراینصورت مراحل ثبت نام از اول طی می شود.
  • درصورتی که کاردکس برای شما صادر شده است در این صورت اعتبار پرونده شما ۲ ساله است و چناچه این ۲ سال به پایان رسیده باشد می توانید فقط برای بار دوم کاردکس را تمدید کنید، و برای بار سوم نیازی به این کارنیست تنها با مراجعه به آموزشگاه مربوطه و درخواست صدور مجدد کاردکس نامه ای برای معاینه چشم در خواست می نمایید.