تعویض و المثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

  1. وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویاسفارت ایران

  2. ۳ قطعه عکس ۴*۳زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات

  3. کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت

  4. گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت

  5. اصل گواهینامه رانندگی

  6. ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)